Turkse Nederlanders het beste geïntegreerd: dit zijn de cijfers

Door | Binnenland

Woensdagnacht werd het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau bekendgemaakt. Het rapport ging vooral over niet-westerse minderheden, waaronder Turkse Nederlanders.

Uit het rapport viel uit te maken dat Turkse Nederlanders het beste geïntegreerd zijn onder alle gemeenschappen van buitenlandse afkomst.

Eigenwoningbezit

Bij de Turks-Nederlandse gemeenschap gemeenschap is het eigenwoningbezit verdubbeld van 23% naar 46%. Samen met de Surinaamse Nederlanders hebben de Turkse Nederlanders het vaakst een eigen woning. Ter vergelijking: slechts 19% van de Marokkaanse Nederlanders heeft een eigen woning.

Werkloosheid

Slechts 39% van de Turks-Nederlandse vrouwen werkte in 2003, dit is toegenomen tot 45% in 2015.

Verbondenheid met Nederland

Vergeleken met andere gemeenschappen voelen Turkse Nederlanders zich het minst verbonden met Nederland.

In 2011 voelde 74% van de Turkse Nederlanders zich meer verbonden met de Turkse gemeenschap dan met Nederland. Dit percentage daalde tot 54% in 2015. 20% van de Turkse Nederlanders zou nooit in contact komen met autochtone Nederlanders.

Andere cijfers

Turken vertrouwen anderen het minst, 35% van de Turken vertrouwt de meeste mensen. Ter vergelijking: dit percentage ligt bij de autochtonen op ca. 66% en bij de Marokkaanse Nederlanders op 44%.

Ook vertrouwen de Turkse Nederlanders de Nederlandse regering het minst onder alle gemeenschappen in Nederland. Dit percentage ligt net boven de 40%. Bij de andere gemeenschappen ligt dit percentage rond de 50%.

Turkse Nederlanders spreken het minst Nederlands met hun kinderen. Bij de Turkse Nederlanders ligt het percentage dat zij Nederlands spreken met hun kinderen rond de 40%.

Ter vergelijking: dit percentage ligt bij de Marokkaanse Nederlanders rond de 60% en bij Surinaamse en Antiliaanse Nederlanders wordt er bijna in elk huis altijd Nederlands gepraat.

Turkse Nederlanders doen het minst aan vrijwilligerswerk. Het percentage ligt op 21%.

Vergeleken met Marokkaanse-, Surinaamse- en Antiliaanse Amsterdammers, is de opkomst van Turkse Nederlanders bij de Amsterdamse verkiezingen altijd het hoogst. Turkse Nederlanders komen gemiddeld 20% vaker naar de gemeenteraadsverkiezingen om te stemmen.

66% van de Turkse Nederlanders is tolerant tegenover homoseksualiteit. In 2011 lag dit percentage op 54%. 41% van de Turkse Nederlanders staat negatief tegenover homoseksuele huwelijken.

Aan wie komt de bruidsschat toe na een echtscheiding bij Turkse Nederlanders?

Niemand trouwt met het idee om te scheiden. Je wordt...

Aleyna Tilki reageert op beschuldigingen drugsgebruik

De 18-jarige popster Aleyna Tilki deelde onlangs een video...

Bekende rapper Ezhel vrijgesproken

De bekende rapper Ezhel werd eind vorige maand gearresteerd...

“Als ik een vrouw was, zou ik lesbieënne zijn”

De bekende acteur Çağlar Ertuğrul heeft interessante...