Turkse Nederlanders het beste geïntegreerd: dit zijn de cijfers

Emre Ekinci
Total
1
Shares

Woensdagnacht werd het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau bekendgemaakt. Het rapport ging vooral over niet-westerse minderheden, waaronder Turkse Nederlanders.

Uit het rapport viel uit te maken dat Turkse Nederlanders het beste geïntegreerd zijn onder alle gemeenschappen van buitenlandse afkomst.

Eigenwoningbezit

Bij de Turks-Nederlandse gemeenschap gemeenschap is het eigenwoningbezit verdubbeld van 23% naar 46%. Samen met de Surinaamse Nederlanders hebben de Turkse Nederlanders het vaakst een eigen woning. Ter vergelijking: slechts 19% van de Marokkaanse Nederlanders heeft een eigen woning.

Werkloosheid

Slechts 39% van de Turks-Nederlandse vrouwen werkte in 2003, dit is toegenomen tot 45% in 2015.

Verbondenheid met Nederland

Vergeleken met andere gemeenschappen voelen Turkse Nederlanders zich het minst verbonden met Nederland.

In 2011 voelde 74% van de Turkse Nederlanders zich meer verbonden met de Turkse gemeenschap dan met Nederland. Dit percentage daalde tot 54% in 2015. 20% van de Turkse Nederlanders zou nooit in contact komen met autochtone Nederlanders.

Andere cijfers

Turken vertrouwen anderen het minst, 35% van de Turken vertrouwt de meeste mensen. Ter vergelijking: dit percentage ligt bij de autochtonen op ca. 66% en bij de Marokkaanse Nederlanders op 44%.

Ook vertrouwen de Turkse Nederlanders de Nederlandse regering het minst onder alle gemeenschappen in Nederland. Dit percentage ligt net boven de 40%. Bij de andere gemeenschappen ligt dit percentage rond de 50%.

Turkse Nederlanders spreken het minst Nederlands met hun kinderen. Bij de Turkse Nederlanders ligt het percentage dat zij Nederlands spreken met hun kinderen rond de 40%.

Ter vergelijking: dit percentage ligt bij de Marokkaanse Nederlanders rond de 60% en bij Surinaamse en Antiliaanse Nederlanders wordt er bijna in elk huis altijd Nederlands gepraat.

Turkse Nederlanders doen het minst aan vrijwilligerswerk. Het percentage ligt op 21%.

Vergeleken met Marokkaanse-, Surinaamse- en Antiliaanse Amsterdammers, is de opkomst van Turkse Nederlanders bij de Amsterdamse verkiezingen altijd het hoogst. Turkse Nederlanders komen gemiddeld 20% vaker naar de gemeenteraadsverkiezingen om te stemmen.

66% van de Turkse Nederlanders is tolerant tegenover homoseksualiteit. In 2011 lag dit percentage op 54%. 41% van de Turkse Nederlanders staat negatief tegenover homoseksuele huwelijken.

  • Loading...