Meer studenten willen ondernemer worden

Studenten willen steeds vaker ondernemer worden. Zo heeft 62 procent de wens ondernemer te worden
Turks.nl Redactie

, twee keer zo veel als in 2007, concludeert onderzoeksinstelling EIM in een onderzoek voor het ministerie van Onderwijs.

Het ministerie concludeert dat een actieprogramma om meer studenten te verleiden tot het ondernemerschap zijn vruchten afwerpt. Een kwart van de studenten zegt zeker ondernemer te worden. In 2007 was dat nog dertien procent.

Veertig procent is bezig met het opzetten van een bedrijf of heeft al een bedrijf. Wel zou de beeldvorming over het ondernemerschap in het basisonderwijs beter kunnen.

Novum