Megaboete voor niet melden verhuur huis in Turkije

Turks.nl Redactie

In een presidentieel decreet zijn belangrijke wijzigingen doorgevoerd voor huiseigenaren. Er is een actieve meldingsplicht ontstaan voor verhuurders van woningen in Turkije.

Door het nieuw decreet moeten alle aanbieders van verblijfaccommodaties – denk aan hotels, pensions etc. – de persoonsgegevens van hun gasten registreren. Hierbij is irrelevant of er betaald wordt of niet.

Officieel gezien moet een huiseigenaar een melding maken als een ander langer dan 30 dagen in die woning zal verblijven. Dit moet gedaan worden binnen 3 dagen na aankomst van deze gast.

In de praktijk mogen de woningen enkel verhuurd worden door rechtspersonen, die staan ingeschreven in de Turkse Kamer van Koophandel, in het bezit zijn van een belastingnummer én van een vergunning.

Boete

Degenen die nalaten zich aan te melden ontvangen een boete van 10 duizend lira, terwijl degenen die niet direct de gegevens doorsturen of onjuiste gegevens verwerken in het computersysteem een sanctie/boete tegemoet kunnen zien van 5 duizend lira.

Laat je voor de tweede keer na om inwonenden te melden? Dan wordt je exploitatievergunning ingetrokken.

Meer informatie? Klik dan hier!

  • Loading...