Ophef om Koran-taart

Er is in Turkije ophef ontstaan na het verschijnen van een foto waarop een taart te zien is in de vorm van een Koran.
Turks.nl Redactie

Op social media en op nieuwssites werden de beelden massaal gedeeld. Terwijl een deel van de mensen vol humor reageerden, was een groot deel van de Turkse internetters woedend. Zij vinden het schandalig dat de Koran wordt afgebeeld op voedsel.

Al snel bleek dat de beelden twee jaar geleden waren genomen. De taart was gebakken door studenten van een Koranschool ter ere van de verjaardag van Profeet Mohammed.  Voor de Diyanet maakt dat niet uit: Er is een onderzoek gestart tegen de Moefti van Tokat, die ook aanwezig was tijdens de viering. Een Moefti is een lokale religieuze leider in Turkije.

CC7bHyiVEAAUM4R.jpg-large.jpegCC7P7b8UgAATTQV.jpg-large.jpegCC6HKB_UgAIqXjV.jpg

  • Loading...