Turkije blij met compromis over anti-raketsysteem

De Turkse president Abdullah Gül heeft zich zaterdagochtend ‘zeer tevreden’ getoond met het compromis rond het nieuwe anti-raketsysteem
Turks.nl Redactie

dat vrijdagavond groen licht kreeg van de NAVO-staatshoofden en regeringsleiders in Lissabon. Zo meldt nieuwsblad.be.

Turkije verzette zich hevig tegen het benoemen van de landen waartegen het systeem gericht is, en heeft uiteindelijk zijn slag ook thuisgehaald.

De 28 lidstaten van de NAVO raakten het vrijdag eens over een nieuw strategisch concept voor de NAVO, een soort handleiding voor de komende tien jaar. Centraal daarin staan de nieuwe dreigingen van de 21ste eeuw, zoals terrorisme, cyberaanvallen en massavernietigingswapens.

Belangrijke nieuwigheid is de oprichting van een afweersysteem tegen langeafstandsraketten. Een echt rakettenschild wordt het niet, eerder een koppeling van het Amerikaanse afweersysteem met het nieuwe NAVO-systeem dat militairen op het slagveld moet beschermen (Theatre Missile Defence). Radars, sensoren en afweerraketten komen dus – zeker in eerste instantie – van de lidstaten die daar nu al over beschikken (VS, Duitsland, Frankrijk, Nederland, …).

Die aanpak drukt de kostprijs gevoelig – tot zo’n 150 miljoen euro op tien jaar – wat volgens premier Yves Leterme een doorslaggevend argument was om alle lidstaten aan boord te krijgen. Toch bleek de meest gevoelige kwestie uiteindelijk het al dan niet benoemen van de landen waartegen het afweersysteem gericht is. Iran hoort daar zeker bij, maar als direct buurland weigerde Turkije elk compromis waarin het land met nucleaire aspiraties expliciet genoemd werd. Nochtans zou dat net de Russen kunnen overtuigen dat zij niet geviseerd worden.

  • Loading...