Turks.nl

Adverteren op Turks.nl

Hartelijk dank voor de interesse om te adverteren op de best bezochte Turks-Nederlandse website. Hieronder vindt u meer informatie over de doelgroep van de website en de mogelijkheden om te adverteren.

Feiten & CijfersDoelgroepMogelijkheden

Turks.nl is de best bezochte Turks-Nederlandse site van dit moment. Maandelijks wordt de website bezocht door gemiddeld 800 duizend lezers en via de social mediakanalen bereikt Turks.nl minstens een miljoen mensen per week. In 2017 trok Turks.nl ruim 9,7 miljoen bezoekers.

Sessies

9.716.102
Statistieken 2017 uit Google Analytics

Gebruikers

2.139.381
Statistieken 2017 uit Google Analytics

Paginaweergaven

13.738.892
Statistieken 2017 uit Google Analytics

 


Bereik & betrokkenheid Facebook-pagina, januari 2017.
Bereik & betrokkenheid Facebook-pagina, januari 2017.

Turks.nl wordt vooral gevolgd door Nederlandse jongeren met een Turkse achtergrond, maar is ook razend populair onder andere minderheidsgroepen en autochtone Nederlanders met interesse in Turkije en de Turkse cultuur.

86% van deze mensen zijn woonachtig in Nederland en 67% zijn tussen de leeftijden 18 en 34. 45% van de lezers woont in de randstad (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht). Bezoekers uit België hebben een aandeel van 10% in het totale lezersaantal van de Turks.nl, terwijl het aandeel in Turkije 5% is.

Turks.nl biedt verschillende adverteermogelijkheden om een merk, dienst of een product maximaal onder de aandacht te brengen van de doelgroep. Zo is het mogelijk om een banner-advertentie te combineren met een actie op social media, of om informatie te geven over een product of bedrijf middels een advertorial.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Vul dan het onderstaande contactformulier in.

Volg Turks.nl