Knock knock.. Winter is here!

Verdomme, het is al december. Wat is relaxer dan thuis zitten met een heerlijk warm kopje thee, in je bed liggen onder de warme lakens?
Turks.nl Redactie

Helaas! De ene moet werken en de ander moet naar school, maar het is zo koud buiten, wat te doen? Niemand heeft zin in een zere keel of een snotterig neus en loeiende koppijn. Weg met die dunne leren jassen, weg met die shortjes en leggings. Het is tijd om je in te pakken! Hoe doe je dit op een goede manier?

De meeste mensen dragen lagen truitjes en lagen broeken aan. Nergens voor nodig, want dit helpt niet echt. Het belangrijkste is dat je voeten, handen, nek en je oren goed bedekt zijn. Voeten en handen zijn de thermometers van ons lichaam die dus bepalen of we het warm of koud hebben. Leren handschoenen zijn zeer goed omdat ze waterdicht zijn. Gympjes zoals Vans of Allstars zijn geen aanrader omdat dit zomer schoentjes zijn. Ze zijn niet waterdicht en is van dunne stof gemaakt. Een extra paar sokken aan trekken helpt ook enorm. Wat natuurlijk belangrijker is, zijn je oren en nek. Hier komt het meeste kou tegenaan. Probeer dit zo goed mogelijk te bedekken met een warm sjaal en een muts/oorwarmers.

Hierbij heb ik een aantal Hippe spullen verzameld voor jullie om je lichaam goed warm te houden.
image

image1

image2
Thanks for reading

www.ugot2befashion.blogspot.com
Facebook en Instagram: ugot2befashion