‘Dementie Marokkaanse en Turkse ouderen neemt snel toe’

Vandaag maakt de Volkskrant melding van het feit dat het aantal dementerende ouderen van Marokkaanse en Turkse komaf snel toeneemt.
Turks.nl Redactie

PvdA-raadslid Fatima Talbi (Zorg & Welzijn) stelt hierover vragen aan het stadsbestuur: “Ik wil onder meer weten welk hulpverleningsaanbod er in Rotterdam beschikbaar is voor dementerende ouderen van Marokkaanse en Turkse komaf.”

“Alzheimer Nederland verwacht dat binnen deze groep het aantal ouderen met dementie de komende jaren vijf keer zo snel zal stijgen ten opzichte van andere groepen. Ook is de onbekendheid van dementie binnen Turkse en Marokkaanse kringen groot,” zegt Talbi. “Er bestaan binnen deze kringen nog veel mythen en taboes over dementie. Mede hierdoor blijkt dat dementerende migrantenouderen nauwelijks bij hulpverlenende instanties aankloppen en daar maak ik mij zorgen om.”

“Wat de PvdA betreft is het van belang om dementie zo vroeg mogelijk te signaleren,” zegt Talbi. “Dan kan er ook zo snel mogelijk ondersteuning worden geboden. Het gegeven dat sommige doelgroepen minder snel de weg naar de hulpverlening weten te vinden, bemoeilijkt de inzet op vroegtijdige signalering.”

Bron