Dit is het effect van vasten op je hersenen

Mark Mattson, hoogleraar Neurowetenschapper aan de Johns Hopkins University, heeft onderzoek gedaan naar het effect van vasten op het brein van de mens.
Turks.nl Redactie

Mattson is het hoofd van het Laboratorium voor Neurowetenschappen aan het National Institute on Aging en is volgens Cosmic Scientist een van de meest vooraanstaande onderzoekers op het gebied van cellulaire en moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen met meerdere aandoeningen als Parkinson en de ziekte van Alzheimer.

Volgens het onderzoek van Mark en zijn team kan het vasten het risico op de ontwikkeling van zowel Parkinson als Alzheimer aanzienlijk verlagen. Uit onderzoeken naar caloriebeperking blijkt dat naast een verlengde levensverwachting, ook het vermogen om chronische ziekten te bestrijden wordt verhoogd door te vasten.

Met het laatste onderzoek is nogmaals bewezen dat vasten stimulerend is in het aanmaken van nieuwe stamcellen, DNA-reparatie en het verlengen van de levensverwachting, samen met tegengaan van leeftijdsgebonden ziektes. Eerder is ook gebleken dat vasten effectief is tegen kanker in combinatie met chemotherapie.

Tijdens een eerdere toespraak bij TEDx vertelt Mark over het effect van vasten op het brein. “Vasten is een uitdaging voor de hersenen. De hersenen reageren op de uitdaging van het ontbreken voedsel door het activeren van adaptieve ‘stress response routes’ die het brein weer helpt te vechten tegen ziektes.

Toch zal het behandelen van ziektes door te vasten nooit populair worden, vindt hij. Dat komt doordat pharmaceutische bedrijven er niks van kunnen verdienen, want het is niet iets wat zij kunnen verkopen. “Zij doen er nooit onderzoek naar en daarom raakte ik geïnteresseerd in dit onderwerp,” zijn zijn woorden. Hij begint zijn speech met uitspraken van denkers over vasten, zoals Plato (427 v.Chr. 347 v.Chr) die zei dat hij vast voor betere fysieke en mentale efficiëntie.

Bekijk zijn toespraak hier: