Donorweek – Wil jij levens redden?

Vandaag begint de Donorweek en deze duurt tot en met zondag 18 oktober 2015.
Redactie

Deze week staat orgaandonatie in het middelpunt van alle belangstelling. Het doel van de week is mensen te stimuleren hun keuze vast te leggen in het Donorregister. Daarmee voorkom je dat je nabestaanden deze keuze voor je moeten maken.

In het kader van de Donorweek is Turks.nl op zoek gegaan naar informatie over orgaandonatie in Nederland. Hiervoor hebben wij een onderzoek van het CBS uit 2012 geraadpleegd. Hieruit blijkt dat ruim de helft van de Nederlandse bevolking bereid is organen te willen afstaan bij overlijden. Een iets groter deel van de bevolking (60%) zou indien nodig graag een orgaan willen ontvangen. Onder andere de religieuze achtergrond, genoten opleiding en eigen gezondheid hebben invloed op de opvattingen hierover.

Zoals eerder aangegeven staat ruim 60 procent van de bevolking positief tegenover het ontvangen van een orgaan. Iets meer dan de helft van de bevolking is bereid organen af te staan. 

Dat een persoon geen orgaan wil afstaan na overlijden betekent niet dat deze persoon per definitie tegen orgaandonatie is. Van de mensen die geen organen willen afstaan na overlijden wil 30% namelijk wel een orgaan ontvangen indien nodig.

Het opleidingsniveau is van grote invloed op bereidheid tot het afstaan van organen, en in mindere mate op het ontvangen van een orgaan. Hogeropgeleiden zijn, vergeleken met laagopgeleiden, relatief meer bereid organen af te staan na overlijden. Het opleid

Kijkende naar de religieuze overtuiging valt op dat mensen zonder religieuze overtuiging relatief vaak (61 procent) bereid zijn tot orgaandonatie na overlijden. 

Een iets kleiner aandeel van de gelovigen staat positief tegenover het ontvangen van een orgaan indien nodig. Ditzelfde geldt ook voor het afstaan van organen na overlijden. Moslims vormen hierop echter een uitzondering. Slechts 27 procent van de moslims zou bereid zijn organen af te staan.

Uit verschillende bronnen blijkt dat de meningen over orgaandonatie verschillen onder de Islamitische gemeenschap in Nederland. Ook in Turkije waren de meningen hierover verdeeld. Het Turkse Directoraat van Godsdienstzaken (Diyanet İşleri Başkanlığı) heeft op 1 maart 2013 echter een einde gemaakt aan de discussie. Directoraat-generaal Prof. Dr. Mehmet Görmez heeft toen in een fatwa aangegeven dat er binnen de Islam geen belemmeringen zijn voor orgaandonatie.

We hebben de Islamitische Stichting Nederland (ISN) vorig jaar in het kader van Donorweek 2014 benaderd om hun standpunt duidelijk te maken. De ISN verwees ons toentertijd naar de eerdergenoemde fatwa.

Op de website van het Donorregister kan je je keuze vastleggen: word je ook donor of niet?! Op die manier kan je de regie in eigen hand houden, ook ná je overlijden.