‘Jaarlijks 600.000 doden door meeroken’

Een op de honderd mensen sterft door het meeroken.
Turks.nl Redactie

Wereldwijd gaat het jaarlijks om 600.000 doden, van wie 165.000 kinderen. Dat meldden deskundigen van wereldgezondheidsorganisatie WHO vrijdag in het vakblad The Lancet. Volgens het tijdschrift is dit de eerste allesomvattende studie naar meeroken.

Wereldwijd ademen 40 procent van de kinderen, 33 procent van de vrouwen en 35 procent van de mannen onvrijwillig de tabaksrook van anderen in. De doden bij volwassenen zijn te vinden in alle landen. De kinderen die sterven door meeroken, wonen vooral in arme landen; zij zijn vaak al verzwakt door infecties.

De meerokers sterven vooral naar aanleiding van hartkwalen, aldus de WHO. Andere aanleidingen zijn astma, longkanker en andere ademhalingsproblemen.

De onderzoekers gebruikten gegevens van 192 landen uit 2004, bij gebrek aan recentere cijfers.

,,Twee derde van deze sterfte vindt plaats in Afrika en Zuid-Azië”, aldus de onderzoekers, geleid door Annette Pruss-Ustun van de WHO in Genève. Zij adviseert landen om de WHO-afspraken over tabak na te komen. Die gaan uit van hogere prijzen voor tabak, een duidelijke verpakking, een verbod op tabaksreclame en andere zaken. ,,Beleidsmakers moeten beseffen dat het handhaven van antirookwetten al snel leidt tot minder doden door meeroken. De ziektekosten dalen ook”, aldus Pruss-Ustun.

Slechts 7,4 procent van de wereldbevolking woont nu in gebieden met stevige antirookwetten. Maar die wetten worden niet overal streng nageleefd. De Nederlandse regering kondigde enkele jaren een rookverbod in alle horecagelegenheden af, maar het huidige kabinet staat roken in kleine cafés weer toe. Zo meldt nrc.nl.