Marokkanen hebben minder vaak kanker

Marokkanen worden aanzienlijk minder vaak in een ziekenhuis opgenomen voor kanker en hart- en vaatziekten
Turks.nl Redactie

dan mensen die uit andere landen afkomstig zijn.

De meeste opnamen voor kanker deden zich in 2008 voor bij mensen uit de Antillen en Aruba, Turken werden het meest opgenomen voor hart- en vaatziekten, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vrouwen worden vaker met kanker opgenomen dan mannen, voornamelijk vanwege borst- en baarmoederkanker. Antilliaanse vrouwen worden het vaakst opgenomen, gevolgd door autochtone en Surinaamse vrouwen. Turkse en Marokkaanse vrouwen worden het minst vaak opgenomen met kanker. Turkse mannen worden het vaakst opgenomen met kanker, gevolgd door autochtone Nederlandse mannen.

Het aantal opnamen voor hart- en vaatziekten lag onder Turken ruim veertig procent hoger dan bij de totale bevolking. Ook Surinamers werden vaker voor hart- en vaatziekten opgenomen dan gemiddeld. Bij de Surinamers werden vooral de mannen vaker opgenomen. Bij Marokkanen kwamen ziekenhuisopnamen voor hart- en vaatziekten relatief het minst voor.

Het instituut reikt geen verklaring aan. Bij de statistieken is rekening gehouden met de afwijkende leeftijdsopbouw van allochtone groeperingen.

Novum