‘Nederlandse levensstijl zorgt voor meer kanker’

Steeds meer Nederlanders krijgen kanker.
Turks.nl Redactie

Ook sterven er meer Nederlanders aan kanker dan gemiddeld in Europa. Dat concludeert het Nationaal Programma Kankerbestrijding in de maandag verschenen NPK-monitor.

De oorzaak van de toename is volgens de onderzoekers dat Nederlanders er niet in slagen gezonder te leven.

De in 2006 gestelde doelstellingen om de levensstijl van Nederlanders een impuls te geven zijn ‘bij lange na niet’ gehaald. Het aantal rokers moest omlaag, er moest meer fruit worden gegeten en minder overgewicht zijn. Die doelen zijn niet gehaald. Zo zou er nog evenveel worden gerookt als in 2006.

Het is volgens het NPK wel gelukt medische richtlijnen beter na te leven en de opkomst voor het bevolkingsonderzoek naar borstkanker omhoog te krijgen. Over de hele linie is dat echter niet genoeg.

Volgens het NPK werd in 2007 bij ruim 86 duizend mensen kanker vastgesteld. Dat waren er ruim 2300 meer dan een jaar eerder. Een deel van de toename is aan de vergrijzing toe te schrijven, maar een groot aantal kankergevallen zou te voorkomen zijn geweest.

In 2007 stierven 40.011 Nederlanders aan kanker. Een jaar later waren dat er 41.874. Het aantal sterfgevallen door kanker stijgt al jaren.

De monitor wordt woensdag gepresenteerd op een conferentie over het ontmoedigen van roken.

Novum