Turken leven ongezond

De Hartstichting ontwikkelde het pilot-project ‘Kalbine iyi bak’ (let op je hart, red.); een project gericht op het veranderen van de leefstijl van Turkse Nederlanders.
Turks.nl Redactie


Turkse Nederlanders hebben 2 keer zoveel kans op diabetes en hebben vaker te maken met overgewicht, zo blijkt uit onderzoek van de Hartstichting.

Ook wordt er relatief veel gerookt onder Turkse Nederlanders en zijn ze minder lichamelijk actief. Dit zijn risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Preventie door goede voorlichting is dan ook van belang en daar gaat ‘Kalbine iyi bak’ over. Het project werd in 2009 in Rotterdam uitgevoerd. Risicofactoren zoals roken, overgewicht en weinig beweging zijn immers te vermijden door de leefstijl aan te passen. Uit evaluatieonderzoek na de pilot bleek dat bijna 60% van de deelnemers het voornemen had om de leefstijl aan te passen.

De bijeenkomsten in Rotterdam waren gericht op een aantal interventieonderdelen waaronder een workshop Gezond koken & eten, een workshop Stoppen met roken en een voorlichtingsfilm.

Uit het rapport ‘Hart- en Vaatziekten in Nederland’ uit 2007 blijkt dat Turkse vrouwen minder bewegen dan autochtone vrouwen. Barrières als het niet hebben van kinderopvang, de hoge kosten of slechte bereikbaarheid van activiteiten en het ontbreken van faciliteiten alleen voor vrouwen spelen daarbij een rol. Onderdeel van het project is daarom gedegen voorlichting over beweging.

2 studenten van de Hogeschool Rotterdam ontwikkelden, eveneens vorig jaar, overigens de activiteit ‘Beweegkuur voor Turkse vrouwen’ dat in de Rotterdamse wijk Middelland is uitgevoerd.

‘Kalbine iyi bak’ is de komende jaren onderdeel van de strategie van de Nederlandse Hartstichting. Om het project ook in andere steden uit te kunnen voeren, wordt een toolkit gemaakt door het gezondheidsinstituut NIGZ.