Turkse kinderen hebben vaker overgewicht

Bij Nederlandse kinderen met een Turkse afkomst komt overgewicht veel vaker voor dan kinderen met een andere achtergrond. Obesitas komt zelfs vier keer vaker voor dan bij andere kinderen.
Turks.nl Redactie

Volgens de GGD wordt dit probleem flink onderschat. Een op de zeven niet-Turkse kinderen hebben last van overgewicht. Bij Turkse kinderen gaat het om één op de drie. Turkse kinderen ontbijten minder gezond en eten minder groente dan niet-Turkse kinderen.

Ook sporten Turkse kinderen minder. De GGD meent dat dikke kinderen in de Turkse cultuur worden gezien als gezond.

Verder is ‘Nee’ zeggen tegen je kind een taboe in de opvoedcultuur, zegt een woordvoerder van GGD. “Het zijn allemaal prinsjes en prinsesjes.” Turkse ouders belonen hun kinderen vaak met snoep als zij iets goeds doen.

De GGD heeft een speciale cursus ontwikkeld voor ouders van Turkse komaf die leert hoe kinderen een gezonder voedingspatron kan worden bijgebracht.