Turkse meisjes steeds eerder ongesteld

De ongesteldheid treedt bij meisjes in Nederland steeds eerder op. In 1997 was de gemiddelde leeftijd 13,15 jaar, in 2009 daalde dit naar 13,05.
Turks.nl Redactie

Dat blijkt uit de cijfers van de landelijke groeistudies die recent zijn gepubliceerd.

Bij meisjes met een Turkse achtergrond daalde die leeftijd van 12,8 jaar naar 12,5 jaar. Datzelfde geldt voor meisjes van Marokkaanse herkomst: van 12,9 jaar in 1997 naar 12,6 in 2009. Opnieuw blijkt nu de gemiddelde leeftijd van de eerste menstruatie bij Nederlandse meisjes significant vervroegd. Meisjes van Turkse en Marokkaanse origine hebben hun eerste menstruatie op een jongere leeftijd en bij hen is er de afgelopen 12 jaar sprake van een nog grotere daling.

Er is een verband aangetoond tussen vroege menstruatie en de vergrote kans op borstkanker, metabool syndroom, hartvaatziekten en depressie op latere leeftijd. Ook kan het problemen in de emotionele ontwikkeling (psychosociale ontwikkeling) geven.

De problemen bij de psychosociale ontwikkeling sterker bij meisjes met Turkse of Marokkaanse achtergrond. Opvallend was dat een derde van Turkse meisjes al op de basisschool ongesteld wordt. Basisscholen zullen met het treffen van voorzieningen, zoals een afvalemmer in de WC en het geven van seksuele vorming met deze vervroeging rekening moeten houden.