Turkse psycholoog: Kijk zoenscènes met je kinderen

De Turkse psycholoog en sekstherapist Kenan Eren meent dat je niet moet weg-zappen wanneer er een zoenscène verschijnt op TV, wat gebruikelijk is bij veel Turkse gezinnen.
Turks.nl Redactie

Een zoen- of vrijscène tijdens een uitzending is juist het ideale moment om met je kind te praten over seksualiteit. “Dat kan al vanaf 3 jaar,” vindt Eren. “Men leert kinderen de functies van alle organen, behalve van het geslachtsorgaan. Dat moet veranderen.”

Een zoenscène is niet het enige moment. Het kan ook wanneer het kind bijvoorbeeld een zwangere vrouw ziet en er vragen over stelt. “Wanneer we er op jonge leeftijden over praten, zal het kind alleen maar een gezonder leven hebben wanneer hij of zij opgroeit.”

“Wij vertellen een kind dat hij kan horen met zijn oren, maar niet over waar zijn geslachtsorgaan voor dient”, voegt hij eraan toe. Ook moet er geen onderscheid zijn tussen jongens en meisjes: Kinderen van beide geslachten hebben dezelfde behoefte aan informatie over seks. “Zowel jongens als meisjes moeten weten dat het hebben van seksuele gevoelens normaal zijn.”

Hij vindt dat seksualiteit een must is in het leven en geen taboe meer moet zijn. “Een leven zonder seksualiteit is net baklava zonder suiker,” geeft Eren als voorbeeld. Hij krijgt veel clienten die op het huwelijksbootje zijn gestapt zonder maar iets te weten over seks. “Ze weten niet hoe ze elkaar moeten aanraken of dat ze elkaar uberhaupt moeten aanraken. Ze zijn opgegroeid als een ‘gesloten doos’ of met het idee dat seks iets is dat niet hoort.”

Een verandering is alleen mogelijk als alle lagen van de maatschappij meewerken, waaronder media, dokters en zelfs imams, vindt Eren.