‘Kerstboom’ oorspronkelijk een Turkse traditie

Het versieren van een boom in de winter is een pre-Islamitische, Turkse gewoonte. Dat zegt Muazzez İlmiye Çığ, een Turkse onderzoekster gespecialiseerd in godsdienstwetenschappen.
Turks.nl Redactie

Lang voordat Turken zich bekeerden tot de Islam, geloofden Turkse volkeren in het heiligdom van de Levensboom. De Levensboom zien we vandaag nog terug in traditioneel Turkse tapijten. We zien dat veel Turken de boom nu nog aanbidden: Zo hopen zij dat hun wensen uitkomen door oude en grote bomen te versieren of er bepaalde voorwerpen aan te hangen.

Ook de zon was heilig voor Turken. De dagen worden na 22 december weer langer en de zon gaat vaker schijnen. Het is een overwinning van de dag tegen de nacht: deze overwinning werd door Turken met grote feesten gevierd waarbij zilversparren werden versierd. De zilverspar is volgens de pre-islamitische Turkse mythologie de oorsprong van alle leven op aarde. Dit grote feest werd ‘nardugan’ genoemd. ‘Nar’ staat voor zon en ‘dugan’ is de oorsprong van het Turkse woordje ‘doğan’, wat staat voor ‘geboorte’.

Wetenschapster Çığ beweert zelfs dat Turken geschenken achterlieten onder deze bomen om hun Goden te bedanken. Het was zelfs een ‘familiefeest’ waarbij familieleden bij elkaar kwamen om de geboorte van de zon te vieren. Dit feest zou met de Hunnen naar Europa zijn gekomen. Volgens Çığ heeft de kerstboom dus niets te maken met Jezus en het Christendom.

Boom-motieven op Turkse tapijten:

IMG_2874.jpghayat_agaci_motifli_kilim.jpgkilim-6-1-x-4-2-63.gif.jpeg

‘Wensbomen’ in Turkije:

hurafeciler.jpg10808-bulentozkan-dilek-agaci-6469-950px.jpg