Maak kennis met het eerste fenomeen op internet: Mahir Çağrı

Inmiddels kennen we ze allemaal al. Emrevideo, Halil Söyletmez en alle andere internetfenomenen. Maar waar is het allemaal begonnen? Wie was de eerste?
Turks.nl Redactie

Nog voordat er überhaupt internetfenomenen waren, was de Turkse Mahir, of Internet Mahir, uit Kars al wereldberoemd met zijn website. Zijn meest bekende slogan was: ”I kiss you all!”. Hij veroverde de harten van vrouwen wereldwijd, vanwege zijn sympathieke houding, en kreeg honderden foto’s toegestuurd met vrouwen die hem een kusje terug stuurden.

In 2000 haalde hij de Forbes Top 100 meest invloedrijke mensen. In 2006 kwam hij in het nieuws toen hij bekendmaakte de comedian Sascha Baron Cohen te zullen aanklagen, omdat hij hem na zou doen.