Mag Turkije noorden van Irak binnenvallen bij ‘onafhankelijk Koerdistan’?

Turks.nl Redactie

In Turkse media is te lezen dat Turkije het noorden van Irak binnen mag vallen als de Autonome Regio Koerdistan zich onafhankelijk verklaard. Wij zochten uit of Turkije dat daadwerkelijk mag doen.

Vaak wordt als bron het Verdrag van Ankara van 1926 gebruikt. Daarbij zou zijn afgesproken dat Turkije Irak zou mogen binnenvallen als de toen afgesproken grens in het geding zou komen. Ook zou Turkije mogen terugkeren naar een Turkije met een uitgebreider grondgebied, het Nationale Pact, dat begin 20e eeuw een plan was.

Daarbij behoort onder andere het noorden van Irak, een deel van Armenië en Azerbeidzjan, het westen van Georgië, het noordoosten van Griekenland en het oosten van Bulgarije ook tot Turkije.

Het onderwerp is zeer populair nu de grens lijkt te veranderen. Het noorden van Irak wil zich namelijk afscheiden van het land. Op 25 september 2017 zal er een onafhankelijkheidsreferendum worden gehouden, waar tot nu toe alleen Israël steun voor heeft uitgesproken.

De centrale regering in Bagdad heeft zelfs verklaard klaar te zijn voor militair ingrijpen als het noorden zich daadwerkelijk onafhankelijk verklaart.

Verdrag van Ankara (1926)

Het Verdrag van Ankara van 1926 is een verdrag om de grens tussen Turkije en Irak te bepalen. Daarin is opgenomen dat de afgesproken grenzen zullen worden gerespecteerd en niet zullen worden veranderd.

Daarnaast mogen de landen geen enkele actie ondernemen die tot doel heeft de grenzen te veranderen en dient elke soortgelijke actie te worden voorkomen.

Nergens in het verdrag is echter te lezen wat er kan of mag gebeuren als die grens in het geding komt. Vaak wordt er dan ook niet verwezen naar een bepaald artikel, maar wordt gesuggereerd dat er een geheim artikel is opgenomen in het verdrag.

Het volledige verdrag is hier te lezen. Een interview met een bekend historicus over dit onderwerp is hier te lezen.