Turkse opa tovert zijn winkeltje om tot bibliotheek

In een wereld waarbij er veel voorkeur uitgaat naar smartphones en internet, laat opa Abdulkadir Doğan uit Hatay zien dat er meer in het leven is.
Turks.nl Redactie

Terwijl velen ‘s ochtends opstaan om naar werk te gaan of om te niksen in een café, gaat opa Abdulkadir naar zijn bibliotheekje en brengt er de hele dag, al lezend, door.

Doğan werd geïnspireerd zijn door zijn leraar Turks. Zijn leven lang verzamelde hij boeken en tijdschriften. Op ten duur had hij er zo veel, dat het niet meer in zijn huis paste. Daarom nam hij zes jaar geleden, vlak nadat hij met pensioen ging, het besluit om zijn buurtwinkeltje om te toveren tot een bibliotheek.

In de mini-bibliotheek bevinden zich 1343 boeken en 357 tijdschriften. De thema’s variëren van religie tot geschiedenis en van cultuur tot romans. Sinds hij is begonnen met het verzamelen van boeken, heeft hij niks meer weggegooid.

Opa Abdulkadir heeft ook een bericht aan de huidige generatie jongeren: “Jammer genoeg heeft de televisie, de computer en het internet een slechte impact. In onze tijd moest je boeken, tijdschriften en kranten lezen om aan informatie te komen. We hadden toen geen andere keus. De huidige generatie verkiest een smartphone en het internet boven een boek of tijdschrift. De televisie heeft een negatieve impact op het lezen en het liefhebben van lezen,” vindt hij. Abdulkadir is naast boeken ook gek op muziek: Hij heeft ruim 2.500 cassetebandjes en oude grammofoonplaten in zijn collectie.