Voorlichtingsboekje: Blijf van mijn ondergoed af!

‘Blijf van mijn ondergoed af!!!‘ is de titel van het voorlichting(voor)leesboekje over seksueel misbruik. Het is geschreven om ouders een hulpmiddel te bieden om met kinderen van de basisschoolleeftijden dit moeilijke onderwerp bespreekbaar te maken.
AvatarTurks.nl Redactie

“Een kind dat voorlichting heeft gehad is weerbaarder en zal sneller hulp durven zoeken. Bovendien is een weerbaar kind minder interessant voor eventuele daders. Ieder kind dat zijn onschuld wordt afgenomen is er 1 teveel” aldus Ingrid Westerduin, de schrijfster van het boek.

Het boek is onder andere verkrijgbaar via Kaftmedia.nl, en binnenkort in reguliere- en internetboekhandels.

ISBN: 9789491061134
bvmoa-gr