Waar komt de naam Turkije eigenlijk vandaan?

Turks.nl Redactie

Turkije: de naam van het land van de Turken. Maar hoe kwam men op die naam?

Etymologie

De naam Turkije is gegeven door de Italianen. Bij de term ‘Turc’ werd het achtervoegsel ‘-hia’ of ‘-ia’ gevoegd. Dat achtervoegsel staat voor het Italiaanse ‘land van’. Het land van de Turken werd daarom al snel Turchia of Turcomania genoemd. Vroeger werden de islamitische Turken (in tegenstelling tot de Tengriistische Turken), Turkmenen genoemd.

Marco Polo

De term zou voor het eerst gebruikt zijn door de beroemde wereldreiziger Marco Polo. Op zijn reis naar China, reiste hij ook door Turkije. Daar zei hij het volgende:

Deze gebieden zijn niet meer het oude Byzantische Rijk. Alle bergen en steden worden bewoond door Turkmenen. Iedereen spreekt Turks. Het is beter om het hier Turchia te noemen.

Dit was overigens niet de eerste keer dat de term ‘Turkije’ werd gebruikt, zo werd het Mamelukkenrijk ook vaak Turkiyya genoemd. Wél was het de eerste keer dat hedendaags Turkije, Turkije werd genoemd.

Achtervoegsels

Turkije is dus een Italiaanse naam. De Turkse versie zou Türk Yeri of Türk Eli zijn. In principe is de autonome republiek Gagaoezië de enige Turkse regio met een pure Turkse naam. Officieel heet de autonome republiek namelijk Gagavuz Yeri. Verder zijn Azerbeidzjan, Turkmenistan, Kazachstan, Kirgizië (Kyrgyzstan) en Oezbekistan allen van oorsprong Perzische namen. Het achtervoegsel ‘-stan’ is namelijk Perzisch. 

Azerbeidzjan is daarnaast een van oorsprong Perzische naam, wat ‘het land van vuur’ betekent.

Tot slot wordt het noorden van Irak ook Türkmeneli genoemd. Dit is geen officiële regio, maar verdeeld tussen Irak en de Koerdische Autonomische Regio.

‘El’ of ‘İl’ is het oud-Turkse woord voor ‘land’, of ‘land van’. In het hedendaags Turks kan dit vertaalt worden als ‘Yer’ (plek). In hedendaags Turkije wordt de term ‘İl’ gebruikt om provincies mee aan te duiden.