Allochtone jongeren slaan strelen over

Een kwart van de Nederlandse jongeren gaat er stevig tegenaan tijdens zijn of haar eerste seksuele ervaring.
Turks.nl Redactie

Pas daarna doen zij aan zoenen of strelen. Driekwart van de jongeren begint met voorspel voor de daad.

Vooral allochtone en laagopgeleide jongeren doen minder vaak stapsgewijs ervaring op met seksuele ervaringen. Dat stelt psycholoog Hanneke de Graaf die volgende week promoveert aan de Universiteit Utrecht op haar proefschrift over opvoeding en de seksuele gezondheid van adolescenten.

De wetenschapper legt uit dat voor een stapsgewijze seksuele ontwikkeling bepaalde vaardigheden nodig zijn, zoals het bewust zijn van de eigen behoeften en het kunnen communiceren over die behoeften. Ook het kunnen weigeren van vormen van seks waar je nog niet aan toe bent behoort daartoe. “Mogelijk beschikt de groep jongeren die niet stapsgewijs seksuele ervaringen opdoet in mindere mate over deze vaardigheden”, oppert De Graaf.

Ongeveer drie kwart van de Nederlandse jongeren tussen de 12 en 25 jaar begint met tongzoenen tot de tijd rijp is voor voelen en strelen onder de kleren. Daarna komt naakt vrijen en tot slot geslachtsgemeenschap.

Ouders kunnen een bijdrage leveren aan een gezonde seksuele ontwikkeling van hun kind, is de conclusie van de psychologe. “Ouders die hun kind steunen en weten wat hij of zij doet en met wie, kunnen meer vertrouwen hebben dat hun kind op seksueel gebied de juiste beslissingen neemt.” Kinderen uit hechte gezinnen beginnen volgens het onderzoek op latere leeftijd met seks en omschrijven de seksuele contacten vaker als prettig en veilig.

Bij meisjes hangen opvoeding en seksuele gezondheid sterker samen dan bij jongens. Meisjes uit een hecht gezin stellen hun eerste ervaringen op seksueel gebied vaker uit dan jongens. Meisjes die juist een slechte relatie met hun ouders hebben, proberen dit mogelijk te compenseren door op jonge leeftijd een vaste relatie aan te gaan, wat vaak uitmondt in vroege ervaringen met seks.

Novum