Seksuele grenzen jeugd vaak overschreden

Van de meisjes en vrouwen tussen de 15 en 25 jaar heeft 84 procent sinds haar veertiende een ‘grensoverschrijdende’ seksuele ervaring gehad.
Turks.nl Redactie

Bij jongens en mannen in deze leeftijd is dit 66 procent. Dat staat in een onderzoek van de Universiteit Utrecht en de Rutgers Nisso Groep, dat dinsdag is gepubliceerd.

De grensoverschrijdende seksuele ervaringen variëren van een ongevraagde seksuele opmerking tot gedwongen seks. Meisjes en homoseksuele jongens lopen vooral veel risico’s hier het slachtoffer van te worden.

De grens wordt volgens de onderzoekers overschreden als iemand die geen seks wil wordt overgehaald, gemanipuleerd, gechanteerd of gedwongen om toch seksuele handelingen uit te voeren. Bij seksuele ervaringen zonder fysiek contact wordt iemand ongevraagd geconfronteerd met porno, masturbatie, seksuele opmerkingen of bewegingen.

Het onderzoek wijst verder uit dat jongens vaak zelf andermans grenzen overschrijden. Dit geldt vooral voor lageropgeleide jongeren. Deze groep maakt zich overigens eerder schuldig aan het overschrijden van grenzen zonder dat sprake is van fysiek contact, terwijl hogeropgeleide jongens vaker de grenzen overschrijden waarbij wel sprake is van fysiek contact.

Volgens de onderzoekers is goede preventie in de vorm van een ‘samenhangend programma voor seksuele en relationele vorming’ hard nodig. Mede daarom wordt een vervolgonderzoek ingesteld, om te kijken wat er aan dergelijk gedrag voorafgaat. Op basis van deze resultaten, die in de eerste helft van volgend jaar worden verwacht, moet duidelijk worden hoe het probleem het beste kan worden aangepakt.

Novum