Taakverdeling gezin nog altijd traditioneel

De meeste kinderen groeien nog altijd op in een gezin waarbij de moeder vaker thuis is dan de vader.
Turks.nl Redactie

Dat blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut, waarvan het ministerie voor Jeugd en Gezin zaterdag op de Dag van het Gezin de resultaten bekendmaakt.

Voor het onderzoek is de mening van kinderen over gezinnen onderzocht. Moeders worden door de kinderen beschouwd als de emotionele spil, meldt het ministerie. Ze troosten kinderen meer en zijn de belangrijkste gesprekspartner. De vader wordt gezien als belangrijkste stoeipartner voor jonge kinderen en als hoofdkostwinner.

Kinderen ervaren deze taakverdeling als vanzelfsprekend en zien deze in grote lijnen ook als hun eigen toekomstbeeld. Jongens zien de rolverdeling in hun toekomstige gezin op details wel iets anders dan meisjes. Jongens vinden het vanzelfsprekend dat zij later de hoofdkostwinner zullen zijn. Meisjes denken iets meer aan een model waarbij beide partners werk en zorg afwisselen.

Het onderzoek wijst volgens het ministerie verder uit dat jongeren een goed gesprek met hun ouders over zaken die hen interesseren belangrijker vinden dan het krijgen van meer zakgeld. Tachtig procent vindt ouders ideaal als ze met hen praten over dingen die zij belangrijk vinden, vijftien procent vindt ouders geschikt als deze veel zakgeld geven.

Minister voor Jeugd en Gezin André Rouvoet (ChristenUnie) adviseert ouders daarom met hun kinderen te praten over zaken die zij belangrijk vinden. “En stel heldere regels.”

Novum