Advocaat wil ook invallen in Nederlandse kerken

‘Justitie moet een voorbeeld nemen aan de collega’s in België en ook in Nederland invallen doen in rooms-katholieke kerken’.
Turks.nl Redactie

Dat zegt letselschadeadvocaat Martin de Witte woensdag in het Nederlands Dagblad.

Hij heeft namens dertig slachtoffers van misbruik schadeclaims neergelegd bij bisdommen en religieuze orden.

Justitie moet volgens hem actief onderzoeken of de kerk dossiers van nog niet verjaarde misbruikzaken heeft. Bij de kerk is volgens hem nog steeds sprake van een doofpotcultuur. Op brieven die hij namens cliënten schrijft, zou hij vaak geen antwoord krijgen.

Soms wordt hij doorverwezen naar Hulp en Recht, een klachtencommissie die door de katholieke kerk is ingesteld. Dat is volgens de advocaat echter een omweg die alleen maar tijd kost.

Ook van het onderzoek naar misbruik binnen de kerk onder leiding van oud-minister Wim Deetman verwacht De Witte weinig. De commissie wordt volgens hem als partijdig gezien omdat die is ingesteld door de kerk. Verder zal de commissie volgens hem concluderen dat er lessen moeten worden getrokken en geen uitspraken doen over schadevergoeding.

In België deed justitie invallen op vier locaties in Mechelen. In een kathedraal werden graven opengebroken, wat tot veel kritiek leidde.

Gevreesd werd dat namen van slachtoffers openbaar worden gemaakt. Dat is volgens De Witte onwaarschijnlijk. Justitie zou het om de daders te doen zijn.

  • Loading...