Allochtone MBO’ers studeren langer door

De helft van de mbo’ers gaat na het behalen van het diploma niet van school, maar leert verder.
Turks.nl Redactie
Total
0
Shares

In de meeste gevallen stromen deze studenten door naar een niveau hoger op het middelbaar beroepsonderwijs. Van de mbo’ers die hun diploma op het hoogste niveau behaalden (niveau 4), stroomde 40 procent door naar het hbo.

Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag laten weten. Het keek naar de mbo’ers die in het studiejaar 2008/2009 hun diploma hebben behaald.

Van studenten met een diploma van de assistentopleiding of de basisberoepsopleiding, de niveau’s 1 en 2, ging iets meer dan de helft verder leren. Er is hierbij geen verschil tussen mannen en vrouwen. Niet-westerse allochtonen leren vaker een niveau hoger door dan hun autochtone mede-studenten.

Ook vanuit de hogere niveaus 3 en 4 studeerde meer dan de helft van de niet-westerse allochtonen met een diploma door. Het merendeel gaat na niveau 4 naar het hbo, duidelijk meer dan bij de autochtone deelnemers. Hier is wel een verschil te zien tussen mannen en vrouwen: mannen studeerden namelijk vaker door dan vrouwen. Ongeveer een derde van de vrouwelijke deelnemers studeerde verder na niveau 3, en 42 procent na niveau 4. Bij de mannen ging het om respectievelijk 41 en 47 procent.

  • Loading...