Allochtonen sinds dit jaar in de meerderheid in Amsterdam

De meerderheid van de inwoners van Amsterdam is allochtoon.
Turks.nl Redactie

Per 1 januari 2011 maken autochtone Nederlanders nog maar 49,7 procent uit van de bevolking van de hoofdstad.

Dat schrijft De Telegraaf op basis van nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aantal autochtonen in Amsterdam is al jarenlang aan het dalen. Tussen 1996 en 2010 nam het percentage in de stad af van 59 naar 50 procent.

Geboortecijfer
Reden voor de verschuiving is het hoge geboortecijfer onder allochtonen tegenover de relatief weinige geboortes onder autochtone Nederlanders.

Die trend heeft ook het afgelopen jaar doorgezet. Van de 779.808 inwoners van de hoofdstad zijn er nu minder dan de helft (387.888) van Nederlandse afkomst.

Witter
Begin dit jaar zei GroenLinks-wethouder Maarten van Poelgeest nog dat de stad de laatste tijd steeds ‘witter’ was geworden.

Van de Nederlandse bevolking is 11,2 procent niet-westers allochtoon. Tien jaar geleden lag dit nog op 8,5 procent, meldt elsevier.nl.