Allochtonen zwaarder gestraft dan autochtonen

Allochtonen krijgen vaker een gevangenisstraf opgelegd dan autochtonen. Ook is de straf voor allochtonen vaak langer.
Turks.nl Redactie

Dat blijkt uit een onderzoek van Universiteit Leiden. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Raad voor de Rechtspraak.

In het onderzoek werden meer dan honderdduizend strafdossiers uit de periode 2005-2007 geanalyseerd. Ook werden 1.500 gedetineerden ondervraagd.

Een autochtone dader had bij diefstal met strafbezwarende omstandigheid 7 procent kans op een celstraf. Voor Turkse en Antilliaanse Nederlanders lag dat percentage op 11 procent. 

Of rechters in Nederland discrimineren valt niet p te maken uit het onderzoek. Op het eerste oog zijn de verschillen groot, maar als rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld een crimineel verleden, verdampen de verschillen grotendeels, aldus de raad.