‘Allochtonenstop Den Haag’

Omdat Den Haag in recordtempo aan het verloederen is, pleit de VVD-fractie voor een tijdelijke stop op allochtonen in de stad.
Turks.nl Redactie

Dat moet Den Haag van de afgrond redden.

Het tij kan volgens de liberalen alleen worden gekeerd als er snel en keihard wordt ingegrepen. In haar integratienota die de VVD vandaag openbaar maakt stellen de liberalen dat Den Haag gebukt gaat onder grote groepen allochtonen. „Ze leggen druk op de sociale voorzieningen”, meent raadslid Arjen Lakerveld. „Het is geldverslindend. Zorg nou dat die toestroom van kansarmen even voor een paar jaar een halt wordt toegeroepen. Anders blijft het dweilen met de kraan open.”

Verloedering
Door de continue aanwas van allochtonen holt volgens Lakerveld het leefklimaat in de residentie achteruit. „We doen het niet goed in de statistieken. We pieken momenteel op het gebied van criminaliteit en verloedering.”

De tijdelijke allochtonenstop is volgens Lakerveld juridisch haalbaar. „We hebben de Rotterdamwet. Dit betekent dat een gemeenteraad de minister kan verzoeken om gebieden aan te wijzen waar inkomenseisen worden gesteld aan woningzoekenden. Wij willen graag heel Den Haag voordragen en als dat niet kan, de wijken die er het slechtst aan toe zijn.”

Lakerveld doelt dan op de Stationsbuurt, de Schilderswijk, Transvaal, Moerwijk, Laak en Spoorwijk en Bouwlust/Vrederust. De werkloosheid is er volgens zijn berekeningen veel hoger dan in de rest van de stad, net als het aantal allochtonen.

„Jarenlang hebben we er niet aan gewild, maar het gaat niet goed met Den Haag. Ik maak me daar echt grote zorgen om. De krachtwijkenaanpak gaat naar mijn smaak niet ver genoeg. We moeten ons afvragen wat we nu nog kunnen doen. Het enige wat rest is een fundamenteel andere aanpak.”

In haar integratienota eist de VVD dat de Haagse integratiewethouder Marnix Norder de Rotterdamwet onder de loep legt. Hij moet nagaan of de invoering ervan mogelijk is in Den Haag. „Het moet allemaal wel heel zorgvuldig gebeuren”, zegt Lakerveld. „Maar voor Marnix is dit de uitgelezen kans om de krachtwijken weer op de rails te krijgen.” Zo meldt telegraaf.nl.

  • Loading...