Brief aan Turken: Verhuis

Meerdere Turkse gezinnen hebben de afgelopen dagen anonieme haatbrieven brieven ontvangen.
Turks.nl Redactie

Het gaat om Turkse gezinnen die wonen in de Belgische Beringen. Zij worden geadviseerd om te verhuizen als zij aanhangers zijn van president Erdogan.

“Wees consequent en ga daar waar jullie hart ligt. Ga naar Erdogans Turkije en laat België, Vlaanderen en Limburg voor diegenen die zot en gek genoeg zijn om te kiezen voor een open en vrij land.” Dat zijn de letterlijke woorden uit de brief.

Het is onbekend wie de brieven heeft verzonden, maar de tekst leidt naar het Facebook-profiel van ene Dirk Milis. Hij geeft toe dat hij de tekst op Facebook gezet, maar ontkent dat hij brieven heeft verzonden. “Met die brieven heb ik niets te maken. Iemand anders heeft mijn tekst zonder toestemming gebruikt.” Zijn haattekst werd ruim 8 duizend keer gedeeld op Facebook.

Volgens burgemeester Webers van Beringen gaat het om een ‘persoonlijke mening’ en is het dus niet strafbaar. Toch raadt hij de ontvangers aan om contact op te nemen met de politie.

De volledige tekst: