Buren helpen Turk schade te herstellen

De winkel van de Turkse ondernemer Gazi Ucar is doelbewust vernield. De kabels waren doorgesneden en zijn de tafels en stoelen kapotgemaakt daardoor hij niks meer kan gebruiken.
Turks.nl Redactie

Ook waren er racistische leuzen geschreven in de zaak, zoals ‘Einde Kanker Turk’. Hij vermoedt dat concurrentie de oorzaak is.

Zijn schade wordt geschat op tienduizenden euro’s en de verzekering keert een bedrag uit dat lang niet genoeg is om alles te herstellen. Zijn buren schieten hem te hulp: Zij zijn een crowdfunding-campagne gestart om geld in te zamelen om de schade te kunnen repareren.

Zie de uitzending van Hart Van Nederland (vanaf ±8.40):

Klik hier voor de crowdfunding-actie voor Gazi.

Turks.nl / Kübra Eren