De Levende Koran gepresenteerd

Met grote belangstelling vanuit de media en het academisch landschap in Nederland, presenteerden de Islamitische Universiteit Rotterdam en Stiching Lezen Leven vandaag hun gezamenlijke vertaalversie van de Koran in het Nederlands, getiteld ‘De Levende Koran’.
Turks.nl Redactie

Aan de officiële presentatie, die duurde van 10:30-12:15 uur, namen gerespecteerde gasten deel waaronder de oud-minister president van Nederland de heer Ruud Lubbers, de Turkse Consul-Generaal T. Oral en de voorzitter van de Islamitische Stichting Nederland Prof. Dr. M. Ünver.

Na welkomstwoorden van rector Prof. Dr. Ahmet Akgündüz namens IUR en bestuurslid Ramazan Güngören van Stichting Lezen Leven, namen de vertalers Assoc. Prof. Dr. Ö. Hidir en Drs. F. Okumus de gelegenheid om alle betrokkenen in de werkgroep, bestaande uit islamdocenten, islamstudenten en neerlandici, te bedanken voor hun grote inzet bij de uitvoering van het 7-jarig project dat heeft geleid tot De Levende Koran die een ‘moderne en welluidende’ vertaalversie is met de ‘verkondiging van een dynamische en actuele boodschap’.

Een academisch-theologisch bijdrage werd geleverd door emeritus hoogleraren Prof. Dr. Jan Peters, Prof. Dr. Karel Steenbrink en Prof. Dr. Anton Wessels. Naast de nodige inhoudelijke kritiek die op een positieve manier werd weergegeven en ontvangen, werden vooral complimenten uitgesproken voor de vertaling en becommentarieerde uitleg van De Levende Koran: ‘Een toegankelijk, leesbaar en bovenal rijk hulpmiddel in het Nederlandse taalgebied’.

De presentatie aan de Bergsingel te Rotterdam kwam tot een einde met een gezamenlijke fotosessie van de sprekers en betrokkenen in de totstandkoming van De Levende Koran.

IMG 4935