Demonstratie tegen Wilders trekt 150 mensen

Ruim 150 demonstranten hebben zaterdagmiddag in Den Haag geprotesteerd tegen Geert Wilders.
Turks.nl Redactie

De demonstranten kwamen op het Plein bijeen om hun boodschap ‘wij willen geen uitsluiting’ uit te dragen.

De organisatoren vinden het handelen en denken van de PVV verontrustend en zijn tegen regeringsdeelname van de partij van Geert Wilders. Bij de actie hebben zich geen incidenten voorgedaan.

Zaterdag spreekt Wilders, precies negen jaar na de aanslagen op het World Trade Centre, in New York bij een demonstratie tegen een islamitisch centrum in de buurt bij ground zero. Zijn toespraak vindt om 21.00 uur Nederlandse tijd plaats.

Novum