Donorweek – Evet mi Hayır mı (Ja of Nee)?

Vandaag begint de Donorweek en deze duurt tot en met zondag 19 oktober 2014.
Turks.nl Redactie

De partners van de campagne Nederland zegt Ja – de NTS, de gezondheidsfondsen en het ministerie van VWS en een heleboel BN’ers  – vragen tijdens deze week op allerlei manierenvoor orgaan- en weefseldonatie. Een belangrijk doel is mensen te stimuleren hun keuze – Donor Ja of Nee – vast te leggen in het Donorregister. Want Nederland heeft meer donoren nodig.

In het kader van de Donorweek is Turks.nl op zoek gegaan naar informatie over orgaandonatie in Nederland. Hiervoor hebben wij een onderzoek van het CBS uit 2012 geraadpleegd. Hieruit blijkt dat ruim de helft van de Nederlandse bevolking bereid is organen te willen afstaan bij overlijden. Een iets groter deel van de bevolking (60%) zou indien nodig graag een orgaan willen ontvangen. Onder andere de religieuze achtergrond, genoten opleiding en eigen gezondheid hebben invloed op de opvattingen hierover.
Untitled
Zoals eerder aangegeven staat ruim 60 procent van de bevolking positief tegenover het ontvangen van een orgaan. Iets meer dan de helft van de bevolking is bereid organen af te staan.

Dat een persoon geen orgaan wil afstaan na overlijden betekent niet dat deze persoon per definitie tegen orgaandonatie is. Van de mensen die geen organen willen afstaan na overlijden wil 30% namelijk wel een orgaan ontvangen indien nodig.
Untitled1
Het opleidingsniveau is van grote invloed op bereidheid tot het afstaan van organen, en in mindere mate op het ontvangen van een orgaan. Hogeropgeleiden zijn, vergeleken met laagopgeleiden, relatief meer bereid organen af te staan na overlijden. Het opleid
Untitled2
Kijkende naar de religieuze overtuiging valt op dat mensen zonder religieuze overtuiging relatief vaak (61 procent) bereid zijn tot orgaandonatie na overlijden.

Een iets kleiner aandeel van de gelovigen staat positief tegenover het ontvangen van een orgaan indien nodig. Ditzelfde geldt ook voor het afstaan van organen na overlijden. Moslims vormen hierop echter een uitzondering. Slechts 27 procent van de moslims zou bereid zijn organen af te staan.

Uit verschillende bronnen blijkt dat de meningen over orgaandonatie verschillen onder de Islamitische gemeenschap in Nederland. Ook in Turkije waren de meningen hierover verdeeld. Het Turkse Directoraat van Godsdienstzaken (Diyanet İşleri Başkanlığı) heeft op 1 maart 2013 echter een einde gemaakt aan de discussie. Directoraat-generaal Prof. Dr. Mehmet Görmez heeft toen in een fatwa aangegeven dat er binnen de Islam geen belemmeringen zijn voor orgaandonatie.

We hebben de Islamitische Stichting Nederland (ISN) om hun standpunt gevraagd. De ISN verwijst ons naar de eerdergenoemde fatwa.

Op de website van het Donorregister kan je je keuze vastleggen: ja of nee?! Op die manier kan je de regie in eigen hand houden, ook ná je overlijden.