Help Kadir (4) aan een rolstoel!

Turks.nl Redactie

Kadir Benli (4) heeft de spierziekte SMA type 1 en is totaal rolstoelgebonden, Kadir is geboren in Turkije en is gekomen naar Nederland voor behandeling, maar hier komt hij er niet voor in aanmerking. Kadir is namelijk bij komst naar Nederland meteen ziek is geworden, waardoor hij op de IC in Groningen terecht is gekomen en vanaf 6 september aan de neuskapbeademing ligt.

Sinds kort is de behandeling ook in Turkije mogelijk waardoor Kadir en zijn ouders weer teruggaan naar Turkije. De aanvraag voor de aangepaste rolstoel is bij de gemeente goedgekeurd en kan eigenlijk geleverd worden, maar omdat Kadir terugkeert naar Turkije voor behandeling (hij komt daar in aanmerking voor behandeling) wilt de gemeente de rolstoel niet meer leveren en moeten de ouders het naar eigen zeggen zelf financiëren.

Kadir heeft op dit moment geen rolstoel en heeft deze ook nodig om de behandeling te volgen, omdat hij te zwaar is om op schoot gedragen te worden. Kadir kan zich hierdoor niet verplaatsen waardoor hij altijd thuis moet blijven en zo ook geïsoleerd word van de buitenwereld.

Klik op deze link om te doneren voor een rolstoel voor Kadir.

  • Loading...