Honderdduizend dieren geslacht tijdens het Offerfeest

Tijdens het Offerfeest zijn er in totaal 95 duizend schapen en vier duizend runderen geslacht.
Turks.nl Redactie

De regels die gelden bij het slachten en vervoeren van dieren zijn over het algemeen goed nageleefd.

Dat meldt het Voetsel en Waren Autoriteit (nVWA).

Overtredingen
In ieder slachthuis waren er dierenartsen aanwezig van de nVWA. Zij constateerden een aantal overtredingen zoals voorsnijders, een defecte tijdsmechanisme of dat dieren niet volgens de regels werden vervoerd.

Illegale slacht
Controleurs van de nVWA die tijdens het Offerfeest op pad zijn geweest, hebben twee keer een proces-verbaal opgemaakt wegens illegaal onbedwelmd slachten.

Van 16 tot 19 november, precies 70 dagen na de Ramadan vieren moslims het vier daagse offerfeest. Het wordt gevierd ter nagedachtenis aan de profeet Ibrahim, die bereid was zijn zoon te offeren in opdracht van God.

© Turks.nl

  • Loading...