Hoogopgeleide Turken weg uit België

Omdat hoogopgeleide jonge Turken vinden dat ze worden gediscrimineerd in België, willen zij trekken naar het thuisland van hun ouders.
Turks.nl Redactie

Dat blijkt uit onderzoek van Steunpunt Inburgering en Integratie van Universiteit Antwerpen. Er wordt gesproken van ‘braindrain’ van jongeren van Turkse afkomst.

Niet de jongeren die vroegtijdig stoppen met studeren, maar vooral de hoogopgeleiden verlaten het land. Wel constateren zij dat de werkomstandigheden en de combinatie met het privéleven in Turkije wel moeilijker is dan in België.

Er zijn frustraties bij werknemers in België. Zo worden lonen regelmatig te laat uitbetaald, en ervaren werknemers dat ze weinig rechten hebben tegenover hun bazen. Belgische Turken voelen zich gediscrimineerd tegenover sollicitanten van Belgische origine. De resultaten worden dinsdag voorgesteld in het Vlaamse Parlement door de onderzoekers.

© Turks.nl

  • Loading...