Hoogste sterftecijfer bij ziekenhuis in Roosendaal

Het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal heeft het hoogste sterftecijfer van de ziekenhuizen in Nederland.
Turks.nl Redactie

Van alle opgenomen patiënten overlijdt 2,73 procent.

Wel gaat het hier nog om ruwe cijfers, benadrukt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) donderdag.

Op basis van de cijfers is nog niet te zeggen of een ziekenhuis daadwerkelijk slechter is. Een ziekenhuis waar vooral jongeren komen voor een kleine ingreep heeft bijvoorbeeld al snel een lager sterftecijfer dan een ziekenhuis waar vooral ouderen komen voor complexe operaties.

Alleen de cijfers van de ziekenhuizen die zijn aangesloten bij de NVZ en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) zijn openbaargemaakt. De brancheverenigingen willen zo tegemoet komen aan de ‘maatschappelijke en politieke’ vraag naar gegevens over sterfte in ziekenhuizen.

Volgend jaar hopen de verenigingen de gecorrigeerde sterftecijfers bekend te kunnen maken. Met een methode uit Engeland worden de cijfers dan zo aangepast dat de ziekenhuizen wel met elkaar zijn te vergelijken.

Na het Franciscus Ziekenhuis hebben het Atrium Medisch Centrum Parkstad in Heerlen en het Orbis Medisch Centrum in Sittard-Geleen samen het hoogste sterftecijfer, namelijk 2,72 procent.

Het Sint Lucas Andreasziekenhuis in Amsterdam heeft met 1,44 procent het laagste sterftecijfer. Het ziekenhuis wordt gevolgd door het Martini Ziekenhuis in Groningen, dat 1,51 procent scoort. Het Talma Sionsberg in Dokkum heeft een sterftecijfer van 1,55 procent.

Novum