‘Immigratie kost jaarlijks 7,2 miljard’

Nederland is jaarlijks per saldo ongeveer 7,2 miljard euro kwijt aan immigratie uit niet-westerse landen.
Turks.nl Redactie

Dat heeft onderzoeksbureau Nyfer berekend op verzoek van de PVV. Bij voortzetting van het huidige beleid zou dat bedrag de komende tien jaar ongewijzigd blijven.

De PVV vroeg het kabinet vorig jaar om een onderzoek naar de kosten van immigranten, maar toenmalig minister voor Immigratie Eberhard van der Laan voelde daar weinig voor. Daarop werd een eigen onderzoek gestart. PVV-leider Geert Wilders is blij dat de ‘belastingbetaler eindelijk inzicht krijgt in wat er met zijn geld gebeurt’.

Wilders noemt de conclusies ‘schokkend’. “Het feit dat de massa-immigratie ook in financieel opzicht rampzalig is, bevestigt de noodzaak van maatregelen, zoals een immigratiestop voor mensen uit islamitische landen, beperking van overige migratie en het voor tien jaar uitsluiten van nieuwe immigranten van uitkeringen.”

D66-leider Alexander Pechtold laat in een reactie weten dat hij het polariserend vindt dat de kosten van allochtonen worden berekend. “Ook andere groepen als ouderen, werklozen, mensen die roken of te zwaar zijn, behandelen we niet als een kostenpost.”

“Wilders zegt nu dat migranten een makkelijke bezuinigingspost zijn, maar mensen zijn geen economische goederen met een winst- en verliesrekening”, zegt Pechtold.

Novum