IOT aan de slag met acceptatie homo’s

Bekende gezichten binnen de Turkse gemeenschap in Nederland zetten zich in voor de acceptatie van homoseksualiteit binnen hun gemeenschap.
Turks.nl Redactie

Wel was er weerstand tegen deze stap; de helft van de negen federaties verbonden aan het IOT (Inspraakorgaan Turken) steunden het initiatief niet. 

De bekende gezichten zijn opgenomen in een poster dat is overhandigd aan minister Jet Bussemaker die verantwoordelijk is voor emancipatiebeleid.

1572 P1040188 a

”Velen vinden het geen kwestie maar als 5 procent van de bevolking homoseksueel is, zijn er ook circa 22.000 homoseksuelen van Turkse afkomst. We hopen iets in beweging te krijgen maar er is nog een lange weg te gaan. Ik verwacht ook kritiek op dit initiatief.” vertelt Emre Unver, voorzitter van IOT.

Bussemaker zegt tevreden te zijn met de alliantie: ”Een ongelofelijk belangrijke steun in de rug van Turkse homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders. Nederland is een kleurrijke en tolerante samenleving waar iedereen zijn of haar seksuele identiteit mag beleven zoals hij of zij dat wil, ongeacht je roots”.

1572 Poster GSA

  • Loading...