“IUR onafhankelijke onderzoeks- en onderwijsinstelling”

Naar aanleiding van de berichtgeving in NRC Handelsblad op 9 april j.l. benadrukt de Islamitische Universiteit Rotterdam met klem dat zij een onafhankelijke onderzoeks- en onderwijsinstelling is.
Turks.nl Redactie
Total
Shares

Dat meldt de Universiteit in een persbericht.

“De rectificatie van de eerdere berichtgeving van NRC Handelsblad op 10 april 2013  dat de IUR niet gelieerd is aan een bepaalde religieuze beweging doet recht aan de werkelijkheid. De IUR is en blijft een onafhankelijke instelling, die kennis en onderzoek voorop stelt en op deze wijze haar bijdrage levert aan een ieder in onze samenleving.”

De Islamitische Universiteit Rotterdam heeft het debat betreft Turkse pleeggezinnen ook niet aangezwengeld: “Dit gebeurde door de uitspraken van een Turkse minister op 6 november 2012.”

“Het citaat van de NRC dat een docent van de IUR beweerd zou hebben dat “vijfduizend Turkse islamitische kinderen” aan christelijke gezinnen zouden zijn “weggegeven”, klopt niet. De betreffende docent, dr. Özcan Hidir, heeft op de bijeenkomst van 14 november 2012 vanuit religieus aspect zijn visie op de problemen omtrent pleeggezinnen weergegeven door enkel het belang van de aanwezigheid van islamitische pleeggezinnen aan te duiden. Daarbij heeft hij moslims die in Nederland leven aangespoord om de relevante instanties in deze kwestie goed te kennen en in het belang van goede coördinatie een bijdrage te leveren aan deze instanties” aldus de Islamitische Universiteit Rotterdam.