Turks.nl

Jeugdjournaal misleidt kinderen bij kwestie Palestina

Screenshot

[caption id="attachment_5546" align="alignnone" width="563"]ScreenshotNOS Jeugdjournaal[/caption]Er is ophef ontstaan na eenzijdige en foutieve berichtgeving over de kwestie in Palestina in het Jeugdjournaal.


Clara Legêne
analyseert het fragment, en haalt eruit hoe de jeugd wordt misleidt. Een deel van de analyse:


1. Het Midden-Oostenconflict is een landoorlog

(“Dat deden ze in een gebied waar vooral Palestijnen wonen. En daar heeft Israël vaker ruzie mee.”)

Ontbrekende informatie: Dat er Palestijnen wonen is logisch. Het land heet namelijk Palestina. Maar Palestina wordt volkomen gecontroleerd door Israël. Israël houdt de Palestijnse gebieden bezet, annexeert land, bouwt illegale nederzettingen, vernietigt Palestijnse huizen, boomgaarden en bezittingen en is daarvoor al talloze malen op de vingers getikt door de Verenigde Naties en het internationaal gerechtshof.

140702-jeugdjournaal-2
2. Het Midden-Oostenconflict is een landoorlog tussen twee gelijkwaardige partijen die beide over een leger beschikken.

140702-jeugdjournaal-3
Ontbrekende informatie: de Palestijnen hebben helemaal geen leger, laat staan een even groot leger als Israël. Dit is directe misleiding.

3. De ene partij vindt dat de andere partij hun land heeft ingepikt.

(“Hamas is een Palestijnse beweging die vaker geweld gebruikt. Omdat ze vinden dat de Israëliërs hun land hebben ingepikt.”)

Ontbrekende informatie: de Palestijnen vinden dat niet, het is volkenrechtelijk een vaststaand feit. Ook dit is directe misleiding.

4. Het Midden-Oostenconflict is een landoorlog tussen twee volken.

(“De situatie in het gebied is ingewikkeld. Israëliërs en Palestijnen ruziën al heel lang over het gebied waarin ze wonen. Beide volken vinden dat ze recht hebben op meer land en daar voeren ze oorlog over.”)

Ontbrekende informatie: de annexatie van Palestijns gebied en de structurele vernietiging van Palestijnse huizen en bezittingen door Israël zijn bewezen onrechtmatig en een obstakel bij vredesonderhandelingen. De Palestijnen ‘voeren daar geen oorlog over’, ze plegen verzet.

5. De Palestijnen = Hamas en Hamas gebruikt vaker geweld.

(“Hamas is een Palestijnse beweging die vaker geweld gebruikt.”)

Ontbrekende informatie: Hamas is niet de enige Palestijnse partij of beweging. Hamas is een verzetsbeweging die een direct gevolg is van de conflictsituatie en zich verzet tegen de (door het Jeugdjournaal geen enkele keer genoemde) onderdrukking door Israël. Het disproportionele militaire geweld dat de bezettingsmacht Israël dagelijks inzet tegen Palestijnse burgers en de vele kinderen die in Israëlische gevangenissen zitten blijven eveneens volledig onbenoemd.

6. Hamas = de dader.

(“Volgens Israël zitten hun vijanden van Hamas daarachter.”)

(“Volgens de regering is het zeker: hier zit de organisatie Hamas achter.”)

(“Mensen van Hamas zeggen dat ze niets met de ontvoering en de dood van de jongens te maken hebben.”)

Ontbrekende informatie: zolang niet is vastgesteld dat Hamas erachter zit, is het zeer misleidend zo diep in te gaan op Hamas, waarmee het jeugdjournaal impliciet aangeeft Hamas zelf ook als dader te zien. Dat doet het gewone journaal overigens ook.

Lees de rest van de analyse op de website van Clara Legêne

Turks.nl Redactie

Volg Turks.nl