Jongeren DENK: politici zijn geen historici!

De Nederlandse politieke jongerenorganisaties voeren al lange tijd campagne voor de Armeense lobby. Allen zetten een handtekening onder een oproep aan premier Rutte om de gebeurtenissen rond 1915 te bestempelen als ‘genocide’.
Turks.nl Redactie

Het gaat om een oproep van de jongerenorganisaties van CDA, PvdA, VVD, SP, SGP, D66, Christen-Unie en PvdD. De deelname van de jongerenorganisatie’s van PvdA en VVD is opmerkelijk, want die politieke partijen stemden recentelijk juist tégen een motie om de gebeurtenissen rond 1915 als genocide te bestempelen.

CDJA, de jongerenbeweging van CDA, verzocht Oppositie, de jongerenafdeling van politieke beweging Denk, op om ook de oproep te steunen.

Voorzitter Enes Yigit reageerde als volgt op het verzoek:
”Wij erkennen het leed en verdriet van beide kanten. Echter vinden wij dat het niet de taak is van politici om te bepalen of er wel of geen sprake is van genocide, omdat er nog geen consensus bestaat onder historici. Daarom zijn wij van mening dat er meer onderzoek gedaan moet worden met betrekking tot deze kwestie. Zo zou er een internationaal onafhankelijk onderzoek gedaan kunnen worden onder de vlag van de VN. Daarnaast zijn wij van mening dat het politiseren van deze kwestie de Turks-Nederlandse en Armeens-Nederlandse gemeenschap in Nederland niet verbindt, maar juist tegen over elkaar zet.”

Armeense kwestie in Nederland
Officieel heeft Nederland de gebeurtenissen rond 1915 nooit bestempeld als ‘genocide’, zoals het Duitse parlement dat onlangs deed. Er wordt nog altijd gesproken van ‘de kwestie van de Armeense genocide’. Laatst werd een motie om de gebeurtenissen te bestempelen als genocide verworpen. PvdA, VVD en DENK stemden tegen de motie.

De laatste keer dat er werd gesproken over de Armeense kwestie, legde vicepremier Asscher uit dat het aan een rechter is om te beslissen of er wel of niet sprake was van genocide.