Kamervragen over dood Ihsan Gürz

PvdA-Kamerlid Ahmet Marcouch stelt kamervragen aan het kabinet over de dood van Ihsan Gürz in 2011. 
Turks.nl Redactie

Dat heeft hij aangekondigd op Facebook.

Uit een recent rapport bleek dat Gürz hoogstwaarschijnlijk is gestorven als gevolg van excessief politiegeweld. Hij kwam na aanhouding om in een politiecel. Eerder beweerde het OM dat de 22-jarige arrestant om het leven kwam wegens hartfalen door drugsgebruik.

Turkije heeft een onderzoek ingesteld en heeft Nederland om medewerking gevraagd. Uit een Turks rapport bleek dat er geen sporen waren van drugsgebruik. Het meest opmerkelijke is dat het hart ontbrak bij het onderzoek in Turkije. Deze is mogelijk in Nederland uit het lichaam van Ihsan gehaald. 

De familie van Ihsan eist vervolging van tien politieagenten en de politiearts. Zij waren betrokken bij de arrestatie en verzorging in de politiecel. De agenten zijn  vorig jaar al gehoord door het hof, maar is nog niet tot een conclusie gekomen.

De kamervragen:

Nav bericht “Lijk arrestant Ihsan Gürz vol sporen van politiegeweld” Kamervragen door mij gesteld aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de doodsoorzaak van een gedetineerde Ihsan Gurz die in 2011 is overleden

1. Kent u het bericht “Lijk arrestant Ihsan #Gürz vol sporen van politiegeweld”? (Noordhollands Dagblad 17-6-2014)1)

2. Kent u de inhoud van het in het bericht genoemde rapport van een forensisch medisch specialist?

3. Is de inhoud van het rapport voor u aanleiding om nog eens van uit uw kant de doodsoorzaak van de genoemde gedetineerde te onderzoeken? Zo ja, waarom en op welke wijze gaat u dit bewerkstelligen? Zo nee, waarom niet en waarom wijkt de conclusie van het genoemde rapport over de doodsoorzaak van de gedetineerde af van de eerder vastgestelde doodsoorzaak?