Kwart havo-leerlingen zakt af naar vmbo

Ruim een kwart van de havisten doet op een gegeven moment een stapje terug naar het vmbo.
Turks.nl Redactie

Naar schatting krijgen zo’n tienduizend havo-leeringen aan het eind van dit schooljaar te horen dat ze naar het vmbo moeten.

Dat schrijft Trouw donderdag onder meer op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het afstromen, zoals scholen het afzakken naar een lager niveau noemen, komt ook op andere niveaus voor, bijvoorbeeld van vwo naar havo. Van havo naar vmbo is echter vaak extra ingrijpend, omdat veel havo-scholen geen vmbo-afdeling hebben. Leerlingen zouden het afstromen ook erger vinden dat zittenblijven.

Na de derde klas gaan elk jaar gemiddeld 3300 leerlingen van havo naar vmbo terug. Het aantal dat al direct na de eerste klas een stap terugdoet is waarschijnlijk groter. Veel scholen willen havisten die het niet redden snel weg hebben, omdat dat beter is voor de leerling en voor de school.

Novum