Laatste dag eindexamens

De eindexamens zitten er voor de meeste leerlingen al op
Turks.nl Redactie

, maar een deel van de havisten en vwo’ers heeft dinsdag op de slotdag nog scheikunde of Grieks op het programma. In totaal doen 204.100 leerlingen examen: 108.200 vmbo’ers, 57 duizend havo-leerlingen en 38.900 vwo’ers.

De herkansingen beginnen over een kleine drie weken.

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (Laks) kreeg dit jaar meer klachten binnen dan ooit. De teller staat op de slotdag op 143 duizend klachten. Met name de lastige slotvraag van het examen Nederlands voor havo-leerlingen zorgde voor ongenoegen.

Volgens het Laks is er niet per se een verband tussen het hoge aantal klachten en de kwaliteit van de examens. De klachtenlijn van het Laks is volgens een woordvoerder ook steeds beter te vinden.

Opvallende klachten waren onder meer over een gitaarspelende leraar en een brandalarm tijdens de examens. Ook was er allerhande geluidshinder, onder meer door verbouwingen.

Novum