‘Marokkanengemeenten willen niet aan afspraken’

Gemeenten die subsidie krijgen om de criminaliteit, werkloosheid en schooluitval onder Marokkanen terug te dringen weigeren concrete doelen op papier te zetten.
Turks.nl Redactie

Dat schrijft Trouw donderdag.

Demissionair minister voor Wonen, Wijken en Integratie Eimert van Middelkoop (ChristenUnie) neemt nu genoegen met de vage toezegging dat de gemeenten zorgen voor een ‘dalende trend in de oververtegenwoordiging van Marokkaans-Nederlandse jongeren bij schooluitval, werkloosheid en criminaliteit’.

PvdA-Kamerlid Jeroen Dijsselbloem noemt het in de krant onacceptabel dat de gemeenten wel geld krijgen en geen doelen hoeven op te stellen. Volgens hem is zo niet te beoordelen of de extra inspanning zin heeft gehad.

Bij elkaar is voor 22 gemeenten zeven miljoen euro vrijgemaakt om problemen met Marokkaanse jongeren aan te pakken. Veertien gemeenten weigeren duidelijke prestatieafspraken te maken. De helft van de gemeenten heeft volgens de krant ondanks het extra geld geen specifiek beleid voor de Marokkanen.

Het geld werd vrijgemaakt nadat het Rijk en de gemeenten vorig jaar juni een intentieverklaring tekenden. Daarin staat dat ze samenwerken bij het aanpakken van de problemen. In januari moesten de gemeenten hun plannen voor de komende jaren indienen en in april zouden prestatieafspraken worden gemaakt.

Maar ‘ervaringen met eerdere subsidies en experimenten hebben geleerd dat men te vaak te ambitieuze verwachtingen heeft die in de praktijk niet worden gehaald’, schrijft het ministerie voor Wonen, Wijken en Integratie in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd.

Novum