Matige opkomst Turkse Nederlanders bij verkiezingen

De opkomst voor de parlementsverkiezingen is een stuk hoger dan de presidentsverkiezingen van afgelopen jaar, maar blijft alsnog matig.
Turks.nl Redactie

Dat blijkt uit cijfers die zijn bekendgemaakt nadat de stembussen in Nederland zijn gesloten.

In totaal hebben 79 duizend Turkse Nederlanders gestemd in Rotterdam en Deventer. Zondag, op de laatste dag van de verkiezingen, was het enorm druk op en rond de stemlocaties. 

Er zijn zo’n 240 duizend Turkse stemgerechtigden in Nederland. De opkomst was dus bijna 33%. Tijdens de presidentsverkiezingen in 2014 hadden 17 duizend mensen gestemd, wat neerkomt op zo’n 7%.